Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 642 TCT/DNK ngày 11/03/2004 của Tổng cục thuế về việc xác định thời điểm miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất mới thành lập

Số hiệu: 642TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 642 TCT/DNK
V/v xác định thời Điểm miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở SX mới thành lập

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1446 CT.TTXL ngày 26/12/2003 của Cục thuế hỏi về việc xác định thời Điểm miễn thuế, giảm thuế TNDN của Công ty TNHH sản xuất giầy Phú Hải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điểm 1 Mục I Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì: Năm xác định các Khoản được ưu đãi về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này được tính theo năm quyết toán thuế.

- Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quy định: Cơ sở SX, KD đáp ứng Điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này được miến thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH sản xuất Giầy Phú Hải theo như báo cáo của Cục thuế thì năm 1996 Công ty báo cáo lỗ, cơ quan thuế kiểm tra đã thực hiện ấn định thuế và Công ty đã nộp (do Công ty không thực hiện đúng các quy định về kế toán) như vậy năm 1996 là năm Công ty có phát sinh thu nhập chịu thuế, mặc dù năm 1996 Công ty TNHH Giầy Phú Hải không được xét miễn thuế nhưng vẫn tính là năm đầu tiên trong thời hạn được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế. Thời hạn xét miễn thuế, giảm thuế của Công ty TNHH SX Giầy Phú Hải được tính liên tục kể từ năm 1996 theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 642 TCT/DNK ngày 11/03/2004 của Tổng cục thuế về việc xác định thời điểm miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất mới thành lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.014
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37