Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 638/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 638/TCT-HT
V/v giải đáp chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty XNK Mục Đa Hán- Việt Nam.
(Địa chỉ: Km 41, Thị trấn KrôngKLang, Huyện ĐaKrông, Tỉnh Quảng Trị)

 

Trả lời công văn số 0112/2007 MUK ngày 17/12/2007 của Công ty XNK Mục Đa Hán- Việt Nam về việc hỏi chính sách thuế GTGT hàng nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp Công ty xuất bán cho một công ty khác ở nội địa:

Tại Điểm 2.10, Mục II, Phần B, Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng quy định mức thuế 5% đối với: “ Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi; thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, bóc vỏ, phơi, sấy khô, ướp đông, ướp muối ở khâu kinh doanh thương mại (trừ các đối tượng nêu tại Điểm 1.1, Mục II, Phần A Thông tư này)”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty XNK Mục Đa Hán- Việt Nam nhập khẩu trái cây về, sau đó xuất bán cho một công ty khác ở nội địa thì phải tính thuế GTGT, với mức thuế suất là 5%.

2. Trường hợp Công ty xuất bán cho Chi nhánh số 1 của Công ty ở trong khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo:

Tại Điểm 2.b, Mục A, Phần II, Thông tư số 74/2005/TT-BTC ngày 7/9/2005 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo quy định: “ Hàng hoá, dịch vụ từ KKT-TMĐB Lao Bảo xuất khẩu ra nước ngoài không phải chịu thuế giá trị gia tăng; Hàng hoá, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất vào KKT-TMĐB Lao Bảo được hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty XNK Mục Đa Hán- Việt Nam nhập khẩu trái cây về, sau đó xuất bán cho Chi nhánh số 1 của Công ty ở trong khu kinh tế- thương mại đặc biệt Lao Bảo thì xuất hoá đơn GTGT, với mức thuế suất là 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty XNK Mục Đa Hán- Việt Nam được biết và thực hiện ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tỉnh Quảng Trị;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

TỔNG CỤC THUẾ
BAN HỖ TRỢ
-------

 

 

TRÌNH TỔNG CỤC (A. Khương)

VỀ VIỆC GIẢI ĐÁP CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT

Ban Hỗ trợ nhận được công văn số 0112/2007 MUK ngày 17/12/2007 của Công ty XNK Mục Đa Hán- Việt Nam về việc hỏi chính sách thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Theo chỉ đạo của Tổng Cục Ban Hỗ đã bỏ trường hợp 3 trong dự thảo công. Ban Hỗ trợ hoàn chỉnh lại công văn, trình Tổng Cục duyệt, ký.

 

 

Hà Nội, ngày 25/01/2008
TM. BAN HTNNT
Nguyễn Thị Vĩnh Lương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 638/TCT-HT ngày 28/01/2008 về việc chính sách thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.453

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!