Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6307/UBND-CN về việc đình chỉ kinh doanh các cơ sở kinh doanh ăn uống do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 6307/UBND-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phí Thái Bình
Ngày ban hành: 12/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 6307/UBND-CN
V/v Đình chỉ kinh doanh các cơ sở kinh doanh ăn uống

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;
- UBND các quận, huyện.

 

Hiện nay tình hình bệnh tiêu chảy cấp diễn biến hết sức nguy hiểm và phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến phát dịch và lây lan nhanh là việc kinh doanh tại các quán ăn bình dân, hàng rong bán đồ ăn uống, cửa hàng kinh doanh đồ ăn chín không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Để ngăn chặn kịp thời bệnh dịch có thể lây lan trên diện rộng, UBND Thành phố yêu cầu lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận huyện khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Sở Thương mại, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cửa hàng ăn uống đường phố, cửa hàng ăn uống trong chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các hộ kinh doanh cơm hộp, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở cung cấp thức ăn chín cho các nhà hàng khách sạn, bếp ăn tập thể về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm theo các nội dung dưới đây:

- Đình chỉ ngay kinh doanh của các nhà hàng, cửa hàng ăn uống không có giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có giấy phép kinh doanh và tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Tạm đình chỉ đối với các cửa hàng kinh doanh ăn uống trên đường phố, trong chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở cung cấp thực phẩm và thức ăn chín cho các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể có giấy phép kinh doanh, có giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng VSATTP nhưng chưa tuân thủ đầy đủ 10 tiêu chí đã được quy định tại Quyết định số 3199/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 11/9/2000 về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở đạt vệ sinh an toàn thức ăn đường phố. Tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Sở Thương mại chỉ đạo Chi cục QLTT phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố, các cơ quan chuyên môn của UBND các quận, huyện kiểm tra, kiểm sát hoạt động kinh doanh ăn uống trên đường phố, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở cung cấp thực phẩm và thức ăn chín cho các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể… Phát hiện kịp thời các tổ chức và cá nhân vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh ngay về Sở Thương mại (Phòng Quản lý thương mại – Điện thoại: 8252580, Fax: 8243984) để tổng hợp báo cáo kịp thời Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐNDTP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP; 
- VPUB: CPVP, CN, NN, TH, VX,
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6307/UBND-CN về việc đình chỉ kinh doanh các cơ sở kinh doanh ăn uống do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.028
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.79.74