Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 62/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 62/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 62/TCT-CS
V/v Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ernst& Young Việt Nam

Trả lời công văn số 1008/MRS ngày 17/10/2008 của Công ty TNHH Ernst& Young Việt Nam về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty Microsoft Regional Sales Corporation (MRS) tiến hành các hoạt động bán và phân phối sản phẩm của tập đoàn Microsoft tại Việt Nam. Đối với các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến phần mềm Microsoft, MRS ký hợp đồng cung cấp giải pháp (Hợp đồng SPA) với các Công ty độc lập tại Việt Nam, và các công ty này sẽ bán những sản phẩm và dịch vụ phần mềm của Microsoft đến người tiêu dùng Việt Nam.

Theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục I, phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì Hợp đồng cung cấp giải pháp (Hợp đồng SPA) thuộc đối tượng nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ theo điểm 1.24 b Mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 23/07/2004 và Nghị định số 156/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: "Phần mềm máy tính (trừ phần mềm máy tính xuất khẩu) bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật" không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ theo các hướng dẫn trên và hướng dẫn tại điểm 2, Mục II, phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 nêu trên thì sản phẩm và dịch vụ phần mềm của Microsoft tại Hợp đồng SPA không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nhưng thuộc diện chịu thuế TNDN. Việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đối với sản phẩm và dịch vụ phần mềm của Microsoft nêu trên được xác định như sau:

- Đối với các dịch vụ của microsoft liên quan đến Microsoft Dynamics (hỗ trợ bảo trì như kế hoạch nâng cấp, quản lý hỗ trợ như các Dịch vụ hỗ trợ cao cấp, các dịch vụ hỗ trợ khác như sự hỗ trợ sản phẩm được cải tiến hoặc các lợi ích khác Microsoft cung cấp cho khách hàng) áp dụng tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với ngành dịch vụ là 5%.

- Đối với sản phẩm phần mềm: đề nghị Công ty TNHH Ernst& Young Việt Nam cung cấp hồ sơ liên quan để xác định cụ thể đây là hoạt động bán bản quyền hay là hoạt động cung cấp sản phẩm. Khi có đủ hồ sơ, Tổng cục Thuế nghiên cứu, hướng dẫn đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 62/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0