Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6169/BTC-CST về việc miễn thu lệ phí cấp phép sử dụng con dấu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp vùng sáp nhập về thành phố Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6169/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 6169/BTC-CST
V/v miễn thu lệ phí cấp phép sử dụng con dấu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp vùng sáp nhập về thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội tại văn bản số 8491/VPCP-TCCV ngày 10/12/2008 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thu lệ phí cấp phép sử dụng con dấu và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp vùng sáp nhập về thành phố Hà Nội, như sau:

1. Về miễn thu lệ phí cấp phép sử dụng con dấu

Miễn thu lệ phí cấp phép sử dụng con dấu quy định tại Thông tư số 78/2002/TT-BTC ngày 11/09/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đối với các doanh nghiệp vùng sáp nhập về thành phố Hà Nội khi thực hiện đăng ký cấp mẫu dấu mới theo quy định của pháp luật trong các trường hợp sau:

- Đổi dấu do chuyển từ vùng sáp nhập về Hà Nội;

- Đổi dấu do trùng tên với doanh nghiệp vùng sáp nhập hoặc trùng tên với doanh nghiệp ở Hà Nội.

2. Về miễn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Theo quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Tài chính đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội triển khai thực hiện miễn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại văn bản số 8491/VPCP-TCCV ngày 10/12/2008 nêu trên) đối với các doanh nghiệp vùng sáp nhập về thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp bị trùng tên do sáp nhập về thành phố Hà Nội khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được biết, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước TP. Hà Nội;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6169/BTC-CST về việc miễn thu lệ phí cấp phép sử dụng con dấu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp vùng sáp nhập về thành phố Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.109
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104