Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 616/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 20/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 616/TTg-QHQT
V/v phê chuẩn Hiệp định khoản vay Cụm chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Chủ tịch nước

Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, ngày 24 tháng 12 năm 2010 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với đại diện của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Hiệp định khoản vay Cụm chương trình Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa II - Tiểu chương trình 1.

Khoản vay sẽ hỗ trợ trực tiếp ngân sách nhà nước nhằm tài trợ cho chương trình cải cách và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với 3 nội dung chính: (i) Tăng cường khuôn khổ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; (ii) Đẩy mạnh khung chính sách cạnh tranh; (iii) Tăng cường khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo Hiệp định vay đã ký, khoản tín dụng ưu đãi trị giá 40 triệu USD, với thời hạn là 24 năm, trong đó có 8 năm ân hạn với lãi suất là 1,0%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5% năm trong những năm tiếp theo. Cơ quan điều hành Chương trình là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo quy định của pháp luật về ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn Hiệp định khoản vay đã ký với ADB nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm Hiệp định);
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: NG, TC, KHĐT, TP;
- Ngân hàng Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
 các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).V26

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 616/TTg-QHQT ngày 20/04/2011 về phê chuẩn Hiệp định khoản vay Cụm chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196