Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5930/BNN-ĐMDN về tổng kết 10 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5930/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Phú Hùng
Ngày ban hành: 26/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5930/BNN-ĐMDN
V/v tổng kết 10 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ
- Các doanh nghiệp đã cổ phần hóa từ doanh nghiệp trực thuộc Bộ
- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (báo cáo phần các doanh nghiệp cổ phần hóa từ Công ty Giống Lâm nghiệp). 

 

Thực hiện Công văn số 4075/VPCP-ĐMDN ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình 10 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (7 phụ biểu kèm theo).

Báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, fax: 04.37344598, email: lehaiduc74@yahoo.com; liên hệ: Lê Hải Đức - Chuyên viên, điện thoại 04.37345136) trước ngày 03/11/2010 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Diệp Kỉnh Tần (để báo cáo);
- TCT Đầu tư và KDVNN;
- Lưu: VT, ĐMDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QLDNNN
PHÓ VỤ TRƯỞNG - PHÓ TRƯỞNG BAN  
Nguyễn Phú Hùng

 

DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo công văn số 5930/BNN-ĐMDN ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên doanh nghiệp

1

Công ty CP Nông dược HAI

2

Công ty CP Xây dựng 47

3

Công ty CP Bảo vệ thực vật 1

4

Công ty CP Giống lâm nghiệp Thanh Hóa

5

CTCP Dịch vụ giống và VTư T.Rừng HN

6

Cty CP Bao bì và In nông nghiệp

7

Cty CP Giám định cà phê - HHNSXK

8

Cty CP Tư vấn xây dựng thủy lợi 2

9

Cty CP Xây dựng 40

10

Cty Giống cây trồng Trung ương

11

Cty CP Nước ngầm II

12

Cty In Nông nghiệp và CNTP

13

Cty CP Giống cây trồng miền Nam

14

Cty CP Đường Quảng Ngãi

15

Cty CP Đầu tư phát triển ngành nước và môi trường

16

Công ty cổ phần Long Hiệp

17

Cty CP Biển Việt

18

Công ty CP Xây dựng dịch vụ và HTLĐ

19

Công ty CP Ong Trung ương

20

Công ty CP Đường Kon Tum

21

Cty CP Dược và Vật tư Thú y 

22

Cty CP Thuốc Thú y Trung ương I

23

Cty CP Giới thiệu và Tiêu thụ SP

24

Cty CP Xây dựng và Thiết kế số 1

25

Công ty Khử trùng giám định Việt Nam

26

Cty KTCT thủy lợi Bắc Nam Hà

27

Cty KTCT thủy lợi Bắc Hưng Hải

28

Cty KT thủy lợi Dầu Tiếng

29

Cty TNHH Nhà xuất bản nông nghiệp

30

TCT Tư vấn xây dựng thủy lợi VN-CTCP

31

Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC

32

Công ty CP XNK Ngũ Cốc

33

Công ty CP Tàu cuốc

34

Cty TNHH 1 TV Thuốc thú y TW II

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5930/BNN-ĐMDN về tổng kết 10 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.744

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168