Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5895/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5895/TCHQ-KTTT
V/v Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8434/TMDK-TCKT ngày 29/08/2007 của Công ty Thương mại dầu khí Petechim – Tổng công ty dầu khí Việt Nam về đề nghị xem xét thời hạn nộp thuế xuất khẩu dầu thô theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Về việc này, ngày 22/8/2007 Bộ Tài chính có công văn số 11273/BTC-CST hướng dẫn thời hạn nộp thuế xuất khẩu dầu thô. Theo đó, thời hạn nộp thuế xuất khẩu dầu thô là 35 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Nay Công ty đề nghị được tiếp tục áp dụng thực hiện thời hạn nộp thuế theo Thông tư 48/2001/TT-BTC là 35 ngày kể từ ngày cơ quan Hải quan làm thủ tục xuất khẩu dầu thô. Vấn đề này, Vụ Chính sách thuế cũng đồng ý với quan Điểm của Tổng cục Hải quan kéo dài thời hạn nộp thuế dầu thô có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế đang dự thảo thông tư hướng dẫn đối với hoạt động  dầu khí, trong đó có nội dung về thời hạn nộp thuế xuất khẩu dầu thô. Vì vậy, theo ý kiến của Vụ Chính sách thuế đã được Lãnh đạo Bộ chấp nhận sẽ hướng dẫn nội dung này trong thông tư mà không có công văn trả lời riêng đơn vị.

Tổng cục Hải quan xin chuyển ý kiến Vụ Chính sách thuế về thời hạn nộp thuế dầu thô xuất khẩu. Đề nghị Tổng cục Thuế tập hợp, nghiên cứu, xem xét khi xây dựng thông tư hướng dẫn đối với hoạt động dầu khí.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5895/TCHQ-KTTT ngày 19/10/2007 về việc xem xét thời hạn nộp thuế xuất khẩu dầu thô do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.326

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!