Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 587/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 587/VPCP-ĐMDN
V/v điều chỉnh phương án sắp xếp TCT 15 trực thuộc Bộ Quốc phòng

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (công văn số 7693/BQP-KT ngày 23 tháng 12 năm 2010) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 521/BTC-TCDN ngày 13 tháng 01 năm 2011); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 333/BKHĐT - QPAN ngày 19 tháng 01 năm 2011), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng công ty 15 thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 84/TTg-ĐMDN ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng; khẩn trương chuyển Công ty mẹ -Tổng công ty 15 và các công ty thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo đúng quy định hiện hành.

2. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 587/VPCP-ĐMDN ngày 27/01/2011 điều chỉnh phương án sắp xếp Tổng công ty 15 trực thuộc Bộ Quốc phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.148

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!