Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 584/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về chính sách miễn, giảm thuế TNDN đối với công ty cổ phần mới thành lập

Số hiệu: 584/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 584/TCT-DNK
V/v: Chính sách miễn, giảm thuế TNDN đối với Công ty cổ phần mới thành lập

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:  

Cục thuế thành phố Hà Nội
Công ty cổ phần que hàn điện Hà Việt
Đ/c: 36 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn ngày 9/12/2005 của Công ty CP Que hàn điện Hà Việt hỏi về chính sách miễn, giảm thuế TNDN đối với công ty cổ phần mới thành lập. Qua nghiên cứu Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty vẫn thực hiện theo đúng công văn số 2300 TCT/DNK ngày 28/7/2004 của Tổng cục Thuế về việc xét miễn, giảm thuế theo diện cơ sở mới thành lập. Theo hướng dẫn tại Công văn nêu trên thì Công ty CP que hàn điện Hà Việt không thuộc đối tượng được xét miễn, giảm thuế theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập. Công ty được xét miễn, giảm thuế theo diện đầu tư mở rộng trên phần lợi nhuận tăng thêm. Lợi nhuận tăng thêm được xác định là toàn bộ lợi nhuận của Công ty CP que hàn điện Hà Việt.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 584/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về chính sách miễn, giảm thuế TNDN đối với công ty cổ phần mới thành lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.440
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126