Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 579/VPCP-KTTH về việc giải quyết khó khăn tài chính cho Công ty Xây dựng và Sản xuất vật liệu giao thông 529 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 579/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 22/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 579/VPCP-KTTH
V/v giải quyết khó khăn tài chính cho Công ty Xây dựng và Sản xuất vật liệu giao thông 529

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6148/BGTVT-TC ngày 19 tháng 8 năm 2008) và ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 14910/BTC-TCDN ngày 9 tháng 12 năm 2008) về việc giải quyết khó khăn về tài chính cho Công ty Xây dựng và Sản xuất vật liệu giao thông 529, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp xác định phương án giải quyết khó khăn về tài chính cho Công ty xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng giao thông 529, trong trường hợp Phương án đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tránh thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước và đủ điều kiện để cổ phần hóa thì cho phép tiến hành cổ phần hóa Công ty này theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP;
- Các Phó TTgCP: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn; các Vụ: ĐMDN, KTN, TH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 579/VPCP-KTTH về việc giải quyết khó khăn tài chính cho Công ty Xây dựng và Sản xuất vật liệu giao thông 529 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.972

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36