Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5761/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 5761/TCHQ-KTTT
V/v: xem xét tạm giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 1126/HQQNa-NV ngày 15/11/2006 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị xem xét tạm giải tỏa cưỡng chế cho Công ty TNHH Thời trang Nguồn lực đang gặp khó khăn do bị thiệt hại từ cơn bão số 6, Tổng cục Hải quan có ý kiến về trường hợp này như sau:

1. Căn cứ Mục I, Phần B - Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/04/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan; thì:

Đối với doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản phải nộp NSNN không có khả năng nộp đúng hạn do các nguyên nhân khách quan như: thiệt hại do thiên tai làm ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nợ thuế thì doanh nghiệp được xem xét chậm nộp thuế và các khoản phải nộp NSNN đang nợ tính đến thời điểm xảy ra thiên tai chưa có khả năng nộp.

Vì vậy, đối với trường hợp của Công ty TNHH Thời trang Nguồn lực, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian khắc phục hậu quả từ cơn bão số 6, đề nghị Cục Hải quan Quảng Nam hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ xin chậm nộp thuế cụ thể như sau:

* Về thủ tục gồm:

- Văn bản đề nghị chậm nộp thuế và các khoản phải nộp NSNN, nêu rõ nguyên nhân, khó khăn, số thuế phải nộp NSNN, thời gian đề nghị chậm nộp;

- Bản sao tờ khai nhập khẩu hoặc thông báo nộp thuế của cơ quan Hải quan liên quan đến số thuế phải nộp NSNN đơn vị xin chậm nộp;

- Trường hợp do thiên tai gửi kèm theo văn bản của doanh nghiệp xác định giá trị tài sản bị thiệt hại và phương án xử lý có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan tài chính địa phương về giá trị tài sản bị thiệt hại (bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp);

* Về trình tự và thẩm quyền xem xét:

Trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp gửi tới, đề nghị Cục Hải quan Quảng Nam căn cứ Điểm 3, Mục I, Phần B - Thông tư 32/2002/TT-BTC dẫn trên tiếp nhận và xem xét, kiểm tra hồ sơ, xác định số thuế phải nộp NSNN và thời gian cho doanh nghiệp được chậm nộp, ra quyết định giãn nợ cho doanh nghiệp đối với các trường hợp cho chậm nộp với số tiền từ 500 triệu đồng trở xuống và với thời gian tối đa là 6 tháng. Trường hợp từ 500 triệu đồng trở lên thì hoàn tất hồ sơ kèm theo ý kiến đề xuất gửi về Tổng cục Hải quan để xem xét, quyết định.

2. Trong thời gian hướng dẫn doanh nghiệp hoàn tất hồ sơ và chờ xem xét, giải quyết, đề nghị Cục Hải quan Quảng Nam căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 63 - Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ xem xét tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế đến 31/12/2006 đối với số nợ thuế xin chậm nộp theo Thông tư 32/2002/TT-BTC của Công ty TNHH Thời trang Nguồn lực với điều kiện không để nợ mới phát sinh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT , KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5761/TCHQ-KTTT ngày 24/11/2006 về việc xem xét tạm giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.080

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!