Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 565/VPCP-ĐMDN năm 2019 về thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Quyết định 852/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 565/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 19/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 565/VPCP-ĐMDN
V/v thoái vốn của EVN tại Quyết định số 852/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ủy ban Quản lý vn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại công văn số 258/UBQLV-NL ngày 22 tháng 11 năm 2018 về việc thông qua phương án và lộ trình thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Quyết định số 852/QĐ-TTg và ý kiến các Bộ: Tư pháp (công văn số 4729/BTP-PLDSKT ngày 10 tháng 12 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9180/BKHĐT-PTDN ngày 25 tháng 12 năm 2018, Tài chính (công văn s 229/BTC-TCDN ngày 05 tháng 01 năm 2019), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, giám sát EVN thực hiện thoái vốn tại các đơn vị đảm bảo tiến độ, hiệu quả, công khai, minh bạch, theo đúng Nghị định số: 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015, 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TP, KH&
ĐT, TC;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát
triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Hòa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 565/VPCP-ĐMDN năm 2019 về thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Quyết định 852/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.002

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241