Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5608/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của tỉnh An Giang, Bắc Kạn, Bình Dương, Quảng Bình và Quảng Nam về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5608/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5608/VPCP-QHĐP
V/v xử lý kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 02 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của các địa phương (bảng tổng hợp kèm theo), có văn bản trả lời địa phương và đồng gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 09 năm 2020 để báo cáo lãnh đạo Chính phủ. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: CN, NN, KTTH, KGVX, QHQT, NC, TCCV, PL, ĐMDN, V.I, TH; Cục KSTTHC; Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) Đ.Minh.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Công văn số 5608/VPCP-QHĐP ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ)

STT

ĐỊA PHƯƠNG

KIẾN NGHỊ

1

An Giang

Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể từ Trung ương nên đối với nội dung tại Khoản 3, Điều 1, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg đến nay các huyện, thị xã, thành phố vẫn chưa thực hiện được việc hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Vì vậy, kiến nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn thực hiện.

2

Bắc Kạn

Trong Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, còn một số vướng mắc mà Trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể, như: việc hỗ trợ cho khẩu nghèo, khẩu cận nghèo phát sinh sau điều tra, phê duyệt danh sách hộ nghèo; việc hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã chuyển đi khỏi địa phương... Do đó, đề nghị Trung ương, xem xét cho phép chi trả hỗ trợ bổ sung đối với khẩu nghèo, khẩu cận nghèo phát sinh sau khi phê duyệt Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; ban hành hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục, quy trình thực hiện để các địa phương có căn cứ thực hiện.

3

Bình Dương

Liên quan đến hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19:

a) Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định: hỗ trợ người lao động làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương. Kiến nghị Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét quy định cụ thể tỷ lệ doanh thu của doanh nghiệp bị giảm để thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ cho người lao động.

b) Nghị quyết số 42/NĐ-CP ngày 29/4/2020 quy định: người lao động bị ảnh hưởng được nhận hỗ trợ không quá 3 tháng tính từ tháng 4/2020. Tuy nhiên qua rà soát, nắm tình hình thì có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn, bị giảm đơn hàng xuất khẩu từ tháng 6/2020 trở đi, dẫn đến giảm sản xuất, tác động đến việc làm của người lao động. Kiến nghị Chính phủ cho kéo dài thời gian thực hiện hỗ trợ đến quý III năm 2020.

4

Qung Bình

Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét tích hợp, đơn giản hóa và đồng bộ các mẫu biểu báo cáo theo dõi, đánh giá chương trình MTQG (thống nhất mẫu biểu tại các Thông tư số: 07/2017/TT- BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 05/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 39/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội...) để tránh chồng chéo về nội dung, mẫu biểu cũng như giảm tải khối lượng báo cáo cho địa phương các cấp (đặc biệt là đối với Chương trình phải báo cáo rất nhiều nội dung, chỉ tiêu như Chương trình NTM). Đồng thời đề nghị có hướng dẫn về cách thống kê các nguồn lực thực hiện, đặc biệt là nguồn vốn NSĐP đối ứng và lồng ghép trong xây dựng NTM (do mục tiêu xây dựng NTM rất rộng, nên việc tổng hợp các nguồn kinh phí NSĐP đối ứng và lồng ghép rất phức tạp và mất thời gian) và nguồn vốn tín dụng để có cách thống kê đồng nhất giữa các địa phương

5

Quảng Nam

Kính đề nghị Trung ương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện quả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ để địa phương thực hiện đạt hiệu quả (ngoài các đối tượng là hộ nghèo; hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp).

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5608/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của tỉnh An Giang, Bắc Kạn, Bình Dương, Quảng Bình và Quảng Nam về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.557

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140