Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5582/TCHQ-KTTT về việc trả lời khiếu nại giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5582/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5582/TCHQ-KTTT
V/v Trả lời khiếu nại giá tính thuế 

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Tân Gia Minh
(Gian 4, trệt - 65, Lê Lợi, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 054/2006 ngày 11/12/2006 của Công ty TNHH Tân Gia Minh khiếu nại về việc áp giá tính thuế đối với mặt hàng đồng hồ đeo tay hiệu ORIS, nhập khẩu tại tờ khai số: 5901/NKD/SB ngày 08/03/2006 tại Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 39 của Luật Khiếu nại, tố cáo thì việc khiếu nại và xem xét giải quyết khiếu nại phải được thực hiện theo đúng trình tự và thời gian quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

Qua xem xét hồ sơ, giải trình của Công ty Tân Gia Minh thì trường hợp khiếu nại của Công ty đã được giải quyết khiếu nại theo 2 cấp: cấp Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất đã có Quyết định số: 08/QĐ/SB-HHN ngày 01/06/2006 giải quyết khiếu nại lần 1 và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số: 173/QĐ/HQTP.TGTT ngày 15/09/2006 giải quyết khiếu nại lần 2.

Công ty không đồng ý đã có tiếp công văn khiếu nại số 054/2006 ngày 11/12/2006 gửi Tổng cục Hải quan; nhưng đã quá thời gian quy định theo Luật khiếu nại, tố cáo nên Tổng cục Hải quan không xem xét giải quyết. Tuy nhiên, về việc xác định giá tính thuế và giải quyết khiếu nại lô hàng đồng hồ nêu trên của Công ty Tân Gia Minh, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5440/TCHQ-KTTT ngày 21/09/2007 gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để thực hiện.

Tổng cục Hải quan có thông báo để Công ty TNHH Tân Gia Minh biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được xem xét trả lời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu VT, Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5582/TCHQ-KTTT về việc trả lời khiếu nại giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.785
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116