Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5515/TCT-CS ấn định thuế kinh doanh xe hai bánh gắn máy 2015

Số hiệu: 5515/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành: 22/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5515/TCT-CS
V/v ấn định thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2673/CT-THNVDT ngày 11/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về ấn định thuế đối với kinh doanh xe hai bánh gn máy. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 7/5/2010 của Bộ Tài chính ban hành căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008, Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 và Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các văn bản này hiện nay đã được sửa đổi, bổ sung nhưng về nguyên tắc ấn định thuế không thay đổi.

Tại Điều 7 Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 7/5/2010 của Bộ Tài chính về việc ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường quy định:

“Tỷ lệ % thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2% theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ chi tiết và hướng dn thi hành một sĐiều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 7/5/2010 của Bộ Tài chính về việc ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường đang có hiệu lực thi hành. Đ nghị Cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 71/2010/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính, các văn bản pháp quy về thuế TNDN hiện hành và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b
/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT,
CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5515/TCT-CS ngày 22/12/2015 về ấn định thuế đối với kinh doanh xe hai bánh gắn máy do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!