Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5439/VPCP-ĐMDN về việc cho ý kiến về đề án thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng liên đoàn các tổ chức kinh tế Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5439/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 20/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5439/VPCP-ĐMDN
V/v cho ý kiến về đề án thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng liên đoàn các tổ chức KT Việt Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 4862/BKH-KCN&KCX ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả hội thảo về Đề án thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng liên đoàn các tổ chức kinh tế Việt Nam. Để có đủ căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến bằng văn bản và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 9 năm 2008.

Xin gửi kèm theo đây bản chụp công văn số 4862/BKH-KCN&KCX ngày 07 tháng 7 năm 2008 nói trên và Đề án về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng liên đoàn các tổ chức kinh tế Việt Nam kèm theo tờ trình số 7085/TTr-BKH ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, TKBT, KTN, QHQT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5439/VPCP-ĐMDN về việc cho ý kiến về đề án thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng liên đoàn các tổ chức kinh tế Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.779

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113