Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5412/BTC-HCSN năm 2020 về trả lời vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong thực hiện quy định, thủ tục hành chính do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 5412/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Bùi Anh Bình
Ngày ban hành: 05/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5412/BTC-HCSN
V/v trả lời vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong thực hiện các quy định, thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 52/HHD ngày 05/12/2019 của Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam phản ánh một số vướng mắc và đề xuất một số kiến nghị trong việc thực hiện các quy định, thủ tục hành chính. Liên quan đến nội dung tại điểm b khoản 1 Mục B Phần II công văn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Y tế xem xét, có quy định để Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chi trả thẳng tiền thuốc với doanh nghiệp theo hợp đồng và tiến độ cung ứng thuốc đã được doanh nghiệp và cơ sở điều trị ký kết:

a) Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) quy định: Tổ chức BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT với cơ sở KCB BHYT theo hợp đồng KCB BHYT. Tổ chức BHYT thanh toán chi phí KCB BHYT trực tiếp cho người có thẻ BHYT đi KCB trong một số trường hợp.

b) Đối với thuốc do cơ sở y tế mua trực tiếp: Cơ sở y tế thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định và trực tiếp ký hợp đồng theo quy định tại Mục 5 Chương III Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

c) Đối với mua sắm thuốc tập trung:

- Đối với mua sắm thuốc tập trung cấp quốc gia: Khoản 14 Điều 40 Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định: Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (trong trường hợp áp dụng cách thức ký hợp đồng trực tiếp); các cơ sở y tế (trong trường hợp áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung) có trách nhiệm thanh toán, quyết toán với nhà cung cấp theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và các điều khoản trong hợp đồng đã ký.

- Đối với mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương: Khoản 10 và Khoản 13 Điều 41 Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định: Đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương (trong trường hợp áp dụng cách thức ký hợp đồng trực tiếp); các cơ sở y tế căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, thỏa thuận khung, nhu cầu và kế hoạch sử dụng thuốc của cơ sở y tế đã đăng ký với đơn vị đầu mối để hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu. Các cơ sở y tế có trách nhiệm thanh toán, quyết toán với nhà cung cấp theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và các điều khoản trong hợp đồng đã ký.

Như vậy, pháp luật hiện hành về BHYT không quy định việc BHXH Việt Nam chi trả thẳng tiền thuốc cho doanh nghiệp.

2. Để khắc phục hạn chế về việc cơ sở điều trị không lấy hoặc lấy không theo số lượng, tiến độ hợp đồng và cơ sở điều trị chậm thanh toán tiền thuốc cho doanh nghiệp, đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam làm việc với Bộ Y tế để xem xét việc sửa đổi các quy định cho phù hợp.

Bộ Tài chính có ý kiến để Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Bộ Y tế;
- BHXH Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, HCSN (4b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Anh Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5412/BTC-HCSN năm 2020 về trả lời vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong thực hiện quy định, thủ tục hành chính do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


339

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228