Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 538/TTg-ĐMDN về việc thành lập Công ty cổ phần Tài chính Xi măng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 538/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 04/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 538/TTg-ĐMDN
V/v thành lập Công ty cổ phần Tài chính Xi măng

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại Tờ trình số 616/XMVN-HĐQT ngày 13/4/2007 về việc thành lập Công ty cổ phần Tài chính Xi măng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thành lập Công ty cổ phần Tài chính Xi măng thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, cấp phép thành lập và hoạt động Công ty này theo đúng quy định của pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-TB và XH, Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b), 31

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 538/TTg-ĐMDN về việc thành lập Công ty cổ phần Tài chính Xi măng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.872
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78