Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5293/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006.

Số hiệu: 5293/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 28/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:5293/TM-XNK
V/v xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006

Hà Nội, ngày 28 tháng 8  năm 2006

 

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Bộ Xây dựng
- Bộ Thủy sản
- Bộ Y tế
- Bộ Giao thông Vận tải
- Bộ Bưu chính Viễn thông
- Bộ Quốc phòng
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Các Hiệp hội ngành hàng
- Các Sở Thương mại, Sở Thương mại và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Tiếp theo Thông báo số 4876/TM-XNK ngày 08/08/2006 của Bộ Thương mại về việc tiêu chí xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006, để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách các doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 3 năm liên tục”, Bộ Thương mại xin gửi tới các Bộ, các Hiệp hội ngành hàng và các Sở Thương mại, Sở Thương mại và Du lịch 02 biểu mẫu kèm theo công văn này:

1. Biểu mẫu thống kê tên các doanh nghiệp đạt danh hiệu Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín qua các năm;

2. Phiếu đăng ký xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006”.

3. Căn cứ xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006 dựa trên kim ngạch xuất khẩu trực tiếp năm 2005 của mặt hàng mà doanh nghiệp đăng ký xét chọn. Về tiêu chí, nội dung xét chọn và cách thức tổ chức, thực hiện theo đúng Thông báo số 4876/TM-XNK ngày 08/08/2006 và Thông báo số 0839/TM-XNK ngày 13/09/2005 của Bộ Thương mại. 

Bộ Thương mại xin cám ơn sự hợp tác của các Bộ, ngành, Hiệp hội và các Sở Thương mại ./.

 


Nơi nhận:

-
Như trên;
- Bộ trưởng BTM;
- Cục XTTM, Vụ TMĐT, Báo TM, VP Bộ;  (đã ký)
- Lưu: VT, XNK

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lương Văn Tự

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU THỐNG KÊ CÁC DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” QUA CÁC NĂM

(Kèm theo công văn số 5293/TM-XNK ngày 28/ 08/ 2006 của Bộ Thương mại)

 

 

STT

Tên doanh nghiệp

Đạt danh hiệu DNXKUT qua các năm

Đề cử xét chọn DNXKUT 2006

2004

2005

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

Ngày ...  tháng ...   năm 2006

                                                        Thủ trưởng Cơ quan xét chọn

                                                                                 (ký tên đóng dấu)

 

Phiếu đăng ký xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006”
(Kèm theo công văn số 5293/TM-XNK ngày 28/ 08/ 2006 của Bộ Thương mại)

I.         Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp (bằng tiếng Việt): ____________________________________

- Tên doanh nghiệp (bằng tiếng Anh): ____________________________________

- Tên giao dịch (tên viết tắt) của doanh nghiệp: _____________________________

- Địa chỉ: ___________________________________________________________

- Điện thoại: ____________________ (ghi rõ số điện thoại có người nói tiếng Anh)

- Fax: _____________________________________________________________

- E-mail: ___________________________________________________________

- Website: __________________________________________________________

- Giấy phép thành lập số: ________________________ cấp ngày: _____________

- Cơ quan cấp: ________________________________________

- Loại hình doanh nghiệp: Nhà nước: ________ Cổ phần: _________ FDI: _______

TNHH: _______________ Loại hình khác: ________________________________

- Ngành nghề kinh doanh: _____________________________________________

___________________________________________________________________

- Nhãn mác sản phẩm: ________________________________________________

- Tên Tổng giám đốc/ Giám đốc: ________________________________________

- Những mốc phát triển quan trọng của doanh nghiệp: _______________________

___________________________________________________________________

- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng doanh nghiệp đã đạt được (ISO, HACCP, GMS, TQM ...): ___________________________________________________________

- Những danh hiệu đã đạt được về thành tích xuất khẩu trong năm qua: __________

___________________________________________________________________

- Thị trường xuất khẩu chủ yếu: _________________________________________

- Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 3 năm liên tiếp:

Năm

Doanh thu (*)

Lợi nhuận (*)

Năm 2004

 

 

Năm 2005

 

 

6 tháng năm 2006 (**)

 

 

(*) Lấy theo báo cáo quyết toán hàng năm của doanh nghiệp

(**) Nếu 6 tháng đầu năm 2006 chưa có số liệu thì lấy số liệu ước tính của DN

- Tự đánh giá về tình hình tài chính: ổn định: ________________ Tốt: __________

II.       Thông tin chung về doanh nghiệp

STT

Mặt hàng

Thị trường

Kim ngạch năm 2005

Kim ngạch 08 tháng năm 2006

ước kim ngạch năm 2006

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

(*) kê khai theo thứ tự mặt hàng từ kim ngạch lớn đến kim ngạch nhỏ

III.      Chất lượng thực hiện đơn hàng

- Hàng hóa: _________________________________________________________

- Chất lượng: ________________________________________________________

- Thời gian giao hàng: ________________________________________________

- Khiếu nại của khách hàng trong và ngoài nước: ___________________________

 

IV.     Hướng phát triển và mở rộng thị trường

- Phát triển mặt hàng xuất khẩu: _________________________________________

- Phát triển thị trường xuất khẩu: ________________________________________

- Kim ngạch dự kiến: ________________________ tăng: ________% __________

- Khó khăn/ thuận lợi: _________________________________________________

V.       Kiến nghị của doanh nghiệp (nếu có)

 

     Xác nhận của Cơ quan xét chọn                                 Ngày ...  tháng ...   năm 2006

(Thủ trưởng Cơ quan ký tên đóng dấu)                             Người đứng đầu doanh nghiệp

                                                                                                      (ký tên đóng dấu)

Lưu ý: Phiếu đăng ký lập thành 2 bản chính. Cơ quan tổ chức xét chọn ký xác nhận và gửi về Bộ Thương mại 1 bản chính cùng với công văn giới thiệu. 1 bản lưu tại cơ quan xét chọn.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5293/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.238

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155