Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 529/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 529/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 10/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 529/GSQL-GQ2
V/v: hướng dẫn thủ tục xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 07-300127/TCHQ ngày 30/7/2012 (sao gửi kèm) về vướng mắc trong việc thanh lý và tiêu hủy tài sản (không dính thành phần nguy hại) không còn sử dụng của Intel Products Việt Nam của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam.

Theo nội dung công văn trên, Công ty TNHH Intel Products Việt Nam có vướng mắc và kiến nghị liên quan đến thủ tục thanh lý, tiêu hủy tài sản. Để có cơ sở trả lời doanh nghiệp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể tình hình thực tế đang thực hiện; đề xuất biện pháp xử lý theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo quản lý của cơ quan hải quan đúng quy định pháp luật.

Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý trước ngày 18/8/2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 529/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.717

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78