Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5279/VPCP-CCHC về việc thông báo ý kiến của TTg về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5279/VPCP-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5279/VPCP-CCHC

V/v thông báo ý kiến của TTg về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2007 

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 4902/BC-VPCP ngày 30 tháng 8 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngoại giao, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên – Môi trường, Xây dựng, Thanh Tra Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định đơn giản hóa thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 142/VPCP-TH ngày 09/01/2007, Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 26/01/2007 và Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 12/4/2007 nhằm sửa đổi những thủ tục hành chính không phù hợp được quy định trong nhiều Nghị định khác, rút ngắn thời gian và đơn giản hóa quy trình sửa đổi.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức thực hiện việc rà soát theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất phương án xử lý cụ thể với những thủ tục hành chính không phù hợp, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2007 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, Các PCN,
vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, CCHC (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5279/VPCP-CCHC về việc thông báo ý kiến của TTg về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.356

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215