Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5209/TCT-CS về việc hạch toán vào chi phí hợp lý các khoản thù lao của các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5209/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5209/TCT-CS
V/v: trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thủy sản Nha Trang
Đại chỉ: Số 584, Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa

 

Trả lời công văn số 115/CV-Cty ngày 04/10/2007 của Công ty cổ phần Thủy sản Nha Trang hỏi về việc hạch toán vào chi phí hợp lý các khoản thù lao của các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế TNDN:

Theo quy định tại Điểm 3.c, Điều 5, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế: “tiền lương, tiền công, phụ cấp phải trả cho người lao động trong các cơ sở kinh doanh khác được tính vào chi phí họp lý theo hợp đồng lao động”.

Theo quy định tại Điểm 1, Điều 6, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên thì các khoản không được tính vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế: “tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh doanh và tiền thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên HĐQT của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các thành viên HĐQT, các thành viên ban kiểm soát của Công ty trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì các khoản tiền lương, tiền công và tiền thù lao trả cho các thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát theo Hợp đồng lao động được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp các thành viên HĐQT, các thành viên ban kiểm soát của Công ty không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì các khoản thù lao trả cho các thành viên này (không bao gồm tiền lương, tiền công trả theo hợp đồng lao động đã ký) không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2. Về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao:

Theo quy định tại Điểm 2.1, Mục I, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định thu nhập chịu thuế gồm:

“các khoản thu nhập dưới các hình thức tiền lương, tiền công, tiền thù lao, bao gồm cả tiền lương làm thêm giờ, lương ca 3, lương tháng thứ 13 (nếu có); tiền phụ cấp, tiền trợ cấp thay lương nhận từ quỹ bảo hiểm xã hội; tiền ăn trưa, ăn giữa ca (nếu nhận bằng tiền); … tiền thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất … dưới các hình thức: tiền, hiện vật; … thu nhập do tham gia dự án, hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị…”

Căn cứ quy định nêu trên, các khoản tiền lương, tiền công và tiền thù lao trả cho các thanh viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát của Công ty thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (bao gồm các thành viên trực tiếp tham gia điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các thành viên không trực tiếp tham gia điều hành).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Thủy sản Nha Trang biết và thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC;
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT; CS -3b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5209/TCT-CS về việc hạch toán vào chi phí hợp lý các khoản thù lao của các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.293
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116