Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 52/BNN-QLCL năm 2019 về kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 52/BNN-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 03/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/BNN-QLCL
V/v kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Câu lạc bộ cựu đại biểu Quốc hội

Trả lời văn bản số 07/CV-CLBCĐBQH ngày 04/12/2018 của Câu lạc bộ cựu đại biểu Quốc hội về việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời đối với kiến nghị số 07 liên quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (gọi tắt là Giấy chứng nhận) như sau:

1. Luật An toàn thực phẩm 2010 đã tiếp cận phương thức quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) trong toàn bộ chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm và giao trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP theo các chuỗi sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm cho 03 Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo phân công của Chính phủ tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP, Bộ Y tế được giao quản lý đối với 06 chuỗi sản phẩm/nhóm sản phẩm; Bộ Công Thương được giao quản lý đối với 08 chuỗi sản phẩm/nhóm sản phẩm; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao quản lý đối với 19 chuỗi sản phẩm/nhóm sản phẩm.

Căn cứ vào các nguyên tắc, quy định quản lý của Luật an toàn thực phẩm và thông lệ quốc tế, các Bộ đã xây dựng, ban hành quy định phù hợp với đặc thù hoạt động của chuỗi sản xuất, kinh doanh các sản phẩm/nhóm sản phẩm thuộc phạm vi phân công quản lý để thẩm định, cấp Giấy chứng nhận.

2. Hiện nay, các cơ quan chức năng tTrung ương đến địa phương thuộc ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương đã và đang phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện quy định về thẩm định, lập biên bản kiểm tra thực tế, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với kiến nghị của Quý Câu lạc bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y t
ế, Bộ Công Thương;
- L
ưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 52/BNN-QLCL năm 2019 về kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


238

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184