Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 512/VPCP-KTN bổ sung quy hoạch Dự án mở rộng, nâng cấp Nhà máy chế biến condensat của PVOil do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 512/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 512/VPCP-KTN
V/v bổ sung quy hoạch Dự án mở rộng, nâng cấp Nhà máy chế biến condensat của PVOil

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng công ty Dầu Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 11997/BCT-NL ngày 27 tháng 11 năm 2009 về chủ trương đầu tư và bổ sung vào quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam dự án mở rộng, nâng cấp Nhà máy chế biến condensat của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Nhà máy chế biến condensat công suất 250.000 tấn condensat/năm của Tổng công ty Dầu Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2009.

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam lập, trình duyệt và triển khai Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Nhà máy chế biến condensat trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam; bảo đảm công nghệ tiên tiến, hiện đại, chất lượng sản phẩm và môi trường đáp ứng tối thiểu theo tiêu chuẩn của Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- Các Bộ: XD, KHĐT, GTVT, TC, TNMT, CA, QP, KHCN;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, PCN, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 512/VPCP-KTN bổ sung quy hoạch Dự án mở rộng, nâng cấp Nhà máy chế biến condensat của PVOil do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.100
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57