Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 503/TTg-QHQT về việc dự án Nhà máy nước Mỹ Khánh sử dụng vốn ORET Hà Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 503/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 24/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 503/TTg-QHQT
V/v dự án Nhà máy nước Mỹ Khánh sử dụng vốn ORET Hà Lan.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng.Tài chính, Ngoại giao

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2277/BKH-KTĐN ngày 05 tháng 4 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Nhà máy nước Mỹ Khánh, huyện Phong Điền-thành phố Cần Thơ" sử dụng vốn theo chương trình ORET do Chính phủ Hà Lan viện trợ không hoàn lại, dự kiến hạn mức 2,826 triệu USD; Dự án thực hiện theo cơ chế vay lại toàn bộ vốn ODA từ ngân sách nhà nước với lãi suất 0%/năm, thời gian vay và thời gian ân hạn theo quy định tại Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính. Nguồn trả nợ và vốn đối ứng do chủ đầu tư tự cân đối.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm chính thức đề nghị Chính phủ Hà Lan tài trợ cho dự án.

3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo dự án, tiếp thu ý kiến, khuyến nghị của các cơ quan liên quan hoàn thiện lại báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và phê duyệt theo quy định hiện hành.

4. Giao Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì đàm phán và ký kết Hiệp định tài trợ cho dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
-TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Vụ CN, Website CP, Vụ TH;
- Lưu VT, QHQT (2)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 503/TTg-QHQT về việc dự án Nhà máy nước Mỹ Khánh sử dụng vốn ORET Hà Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.042
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76