Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 499/TY-TTrPC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thú y Người ký: Bùi Quang Anh
Ngày ban hành: 06/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 499/TY-TTrPC
V/v Mẫu chứng chỉ hành nghề thú y

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2005

 

Kính gửi: Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 15/03/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định hướng dẫn chi Tiết một số Điều của Pháp lệnh Thú y (sửa đổi) năm 2004, theo đó thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y có giá trị là 5 năm.

Để thuận lợi cho công tác quản lý hành nghề thú y trên phạm vi cả nước, Cục Thú y đề nghị Chi cục thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi cấp mới chứng chỉ hành nghề thú y theo hướng dẫn sau đây:

1. Kích thước: 14,5 cm x 20,5 cm.

2. Bìa cứng, cán láng, mặt ngoài màu đỏ sẫm, chữ vàng, có in hình Quốc huy. Mặt trong mầu vàng, nền hoa sen chìm, chữ đen.

3. Nội dung: xem mẫu chứng chỉ hành nghề gửi kèm.

Chú ý: Đối với các cơ sở hành nghề xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật, kinh doanh thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y trong chứng chỉ hành nghề phải ghi rõ địa Điểm hành nghề của cơ sở.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị liên hệ với địa chỉ sau:

Phòng Thanh tra - Pháp chế Cục Thú y

78/15 Đường Giải phóng, Phương Mai, Đống Đa - Hà Nội.

ĐT: +04.8.687.153. Fax: +04.8.691.311

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HC-TC, TTr

CỤC TRƯỞNG CỤC THÚ Y
Bùi Quang Anh

 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ THÚ Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHI CỤC THÚ Y TỈNH

 

 

 

 

 

 

Ảnh 4x6

 

 

 

 

 

 

SỐ ĐĂNG KÝ ………../TY-CCHN

 

 

 

Chứng chỉ có giá trị từ     ngày ……tháng…….năm…………

                               đến    ngày ……tháng…….năm…………

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

- Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;
- Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Thú y;
- Căn cứ Quyết định số …. ngày …. tháng ….. năm …. của Ủy ban nhân dân tỉnh... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục thú y:

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THÚ Y

Cấp cho ông/bà: ……………………………………………………………….

Năm sinh : ………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Bằng cấp chuyên môn: ………………………………………………………..

Được phép hành nghề: ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Tại: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

 

(Tỉnh), ngày …. tháng ….. năm 200..
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THÚ Y

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 499/TY-TTrPC ngày 06/05/2005 về Mẫu chứng chỉ hành nghề thú y do Cục Thú y ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.747

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!