Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4944/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 07/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4944/BCT-XNK
V/v tiêu dùng nội bộ sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghệ Máy văn phòng Kyocera Việt Nam
(lô 56A, 56B, 56C, KCN, đô thị và dịch vụ VSIP, H. Thủy Nguyên, Hải Phòng)

 

Trả lời công văn 130515?KDTVN ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Công ty Công nghệ Máy văn phòng Kyocera Việt Nam về việc tiêu dùng nội bộ sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất ra;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 022043000090 của Công ty do Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cấp;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 19 Luật Đầu tư năm 2005khoản 8 Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2005, Công ty được tiêu dùng nội bộ sản phẩm do Công ty sản xuất ra tại Việt Nam, gồm: Máy in và hộp mực in.

2. Đề nghị Công ty làm việc với Bộ Tài chính để được hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ thuế, tài chính liên quan tới số lượng sản phẩm tiêu dùng nội bộ do Công ty sản xuất.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục HQ Hải Phòng;
- Vụ KH, PC;
- Lưu: VT, XNK (khanhhg)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4944/BCT-XNK ngày 07/06/2013 tiêu dùng nội bộ sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.238

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8