Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4942/TCT-HT về việc thuế TNDN đối với cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4942/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4942/TCT-HT
V/v thuế TNDN đối với cá nhân kinh doanh.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

Bà Nguyễn Thị Yên
(Đ/c: Trung tâm khuyến nông tỉnh Tuyên Quang)

 

Trả lời đơn đề nghị ngày 13/11/2008 của bà Nguyễn Thị Yên hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 2 Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định: “Đối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; trừ hộ gia đình và cá nhân nông dân sản xuất hàng hóa lớn, có thu nhập cao”.

Căn cứ quy định trên, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Yên trực tiếp sản xuất cây giống lâm nghiệp là đối tượng không thuộc diện phải kê khai, nộp thuế TNDN đối với khoản thu nhập có được từ hoạt động sản xuất cây giống lâm nghiệp để bán.

Trường hợp hộ gia đình bà Nguyễn Thị Yên có hoạt động thu mua cây giống do người khác sản xuất để bán thì phải thực hiện kê khai nộp thuế TNDN đối với khoản thu nhập này

Tổng cục Thuế trả lời bà Nguyễn Thị Yên để biết và đề nghị bà Yên liên hệ với cơ quan thuế địa phương để hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Tuyên Quang;
- Vụ PC;
- Ban CS, PC;
- Lưu: VT, HT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4942/TCT-HT về việc thuế TNDN đối với cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.258

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253