Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4941/BNN-ĐMDN giải quyết chế độ cho cán bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4941/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Phú Hùng
Ngày ban hành: 30/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4941/BNN-ĐMDN
V/v giải quyết chế độ cho cán bộ  

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam

Trả lời văn bản số 626/TSVN-TCHC ngày 16/8/2011 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam về việc giải quyết chế độ cho cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Ngày 20/7/2011 Văn phòng Chính phủ có công văn số 4906/VPCP-ĐMDN về việc áp dụng chính sách lao động dôi dư khi hợp nhất 03 Tổng công ty thủy sản, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng như sau "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (mới) áp dụng Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ về quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu đối với người lao động dôi dư của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (cũ); áp dụng quy định hiện hành đối với người lao động dôi dư tại hai Tổng công ty: Thủy sản Hạ Long và Hải sản Biển Đông khi hợp nhất 03 Tổng công ty thủy sản".

Khi chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con (năm 2006) Tổng công ty Thủy sản Hạ Long (cũ) đã được Nhà nước cho phép giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

Như vậy, theo nguyên tắc mỗi đơn vị được giải quyết lao động dôi dư 1 lần, nên Tổng công ty Thủy sản Hạ Long (cũ) không được áp dụng Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 để giải quyết chế độ cho người lao động. Do đó đề nghị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (mới) thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước để giải quyết chế độ cho người lao động tại Tổng công ty Thủy sản Hạ Long (cũ), trong đó có việc giải quyết chế độ cho Bà Đặng Bích Thủy - nguyên Thành viên HĐTV Tổng công ty Thủy sản Hạ Long.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để Tổng công ty biết, khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để B/c);
- Vụ TCCB;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QLDNNN
PHÓ VỤ TRƯỞNG - PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Phú Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4941/BNN-ĐMDN giải quyết chế độ cho cán bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.974
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93