Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 494/TTg-ĐMDN điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân TP Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 494/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 494/TTg-ĐMDN
V/v điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới DN 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP Hải Phòng

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009, công văn số 1112/UBND-DN ngày 04 tháng 03 năm 2010), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 17949/BTC-TCDN ngày 22 tháng 12 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 418/BKH-PTDN ngày 20 tháng 01 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

I. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ:

1. Công ty Điện chiếu sáng đô thị;

2. Công ty Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng;

3. Công ty Kinh doanh nhà;

4. Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy;

5. Công ty Công trình công cộng và Du lịch dịch vụ;

6. Công ty Công viên;

7. Công ty Mai táng;

8. Công ty Môi trường đô thị;

9. Công ty Đường bộ;

10. Công ty Bến xe khách.

II. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ và thực hiện cổ phần hóa sau năm 2010:

1. Công ty Thương mại dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng;

2. Công ty Da giày Hải Phòng;

3. Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng;

4. Công ty Thương mại đầu tư và phát triển đô thị.

III. Thực hiện bán hoặc giải thể: Công ty Xuất nhập khẩu Hải Phòng.

IV. Tổ chức lại Công ty Nông nghiệp Quý Cao và Trung tâm Giống và Phát triển nông lâm nghiệp công nghệ cao thành một đơn vị (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc đơn vị sự nghiệp).

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định chuyển đổi các doanh nghiệp nêu trên theo đúng quy định hiện hành./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động -Thương binh và XH, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 494/TTg-ĐMDN điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân TP Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.071
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253