Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4929/UB-QLĐT bổ sung chức năng đo đạc bản đồ cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề liên quan nhau do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4929/UB-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 19/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4929/UB-QLĐT
V/v bổ sung chức năng đo đạc bản đồ cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề liên quan nhau

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 1997

 

Kính gởi :

- Sở Địa chính thành phố
- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
- Sở Xây dựng thành phố
- Kiến trúc sư trưởng thành phố
- Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện.

 

Xét tờ trình số 819/CV-ĐĐBĐ ngày 4/10/1997 và tờ trình số 906/TT-ĐĐBĐ ngày 01/11/1997 của Sở Địa chính;

Trong khi chờ Tổng cục Địa chính chính thức ban hành qui chế quản lý Nhà nước và cấp phép hành nghề trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh về đo đạc bản đồ.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1/ Thống nhất cho phép tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình hoạt động trong nhiều ngành nghề nếu có đủ điều kiện về năng lực nghề nghiệp và tài chánh cho hoạt động đo đạc bản đồ (xác định tại công văn số 733/CV-ĐC ngày 17/10/1996 của Sở Địa chính) đều có thể được xét cấp bổ sung chức năng và đăng ký hành nghề đo đạc bản đồ.

2/ Các doanh nghiệp sau khi được cấp phép bổ sung có trách nhiệm đăng ký hành nghề và chịu sự quán lý nhà nước về nghiệp vụ chuyên môn của Sở Địa chính và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo quy định tại các cơ quan chức năng.

3/ Riêng đối với các bản đồ đo đạc đất đai, công trình có liên quan đến quan hệ đăng ký, xin chuyển giao quyền sử dụng đất đai, tài sản của đơn vị mình với các tổ chức, cơ quan Nhà nước thì đơn vị không được tự đo vẽ (phải thuê tư vấn, tổ chức đo đạc khác); Đối với các dự án thuộc vốn ngân sách nhà nước, theo quy định của Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp tham gia thi công, không được phép tự tổ chức khảo sát- thiết kế (để tránh hoạt động trên 2 lĩnh vực có ảnh hưởng nhau).

Trong quá trình quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, Sở Địa chính có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ theo các quy định chuyên ngành, tổng hợp tình hình hoạt động, báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố những vướng mắc phát sinh về công tác quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, để thành phố có hướng chỉ đạo thực hiện kịp thời.-

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng cục Địa chính
- TTUB: CT, PCT, UV
- VPUB: CPVP, Các tổ
- Lưu
Ng.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4929/UB-QLĐT bổ sung chức năng đo đạc bản đồ cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề liên quan nhau do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.332
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.82.217