Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4868/TCT-HT về việc kê khai tờ khai thuế TNDN tạm tính do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4868/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4868/TCT-HT
V/v kê khai tờ khai thuế TNDN tạm tính.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai
(Số 73-73 đường 30/4 P. Thanh Bình – TP Biên Hòa – Đồng Nai)

 

Trả lời công văn 90/CTCPXNKĐN ngày 13/11/2008 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai (Công ty) hỏi về việc điều chỉnh tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính năm 2008, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 22 Chương IV Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN hướng dẫn về kê khai thuế TNDN quy định: Cơ sở kinh doanh phải báo cáo với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để điều chỉnh số tạm nộp cả năm và từng quý, nếu tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có sự thay đổi. Cơ quan thuế khi nhận được đề nghị điều chỉnh số thuế tạm nộp hàng quý và cả năm của cơ sở kinh doanh phải xem xét và thông báo cho cơ sở kinh doanh biết số thuế tạm nộp đã điều chỉnh hoặc lý do không chấp nhận đề nghị của cơ sở kinh doanh.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần XNK Đồng Nai năm 2008 thực hiện kê khai tạm tính thuế TNDN theo mẫu 01B/TNDN, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty có sự biến động lớn dẫn đến có sự thay đổi tỷ lệ thu nhập chịu thuế so với tỷ lệ thu nhập chịu thuế năm trước, Công ty có công văn gửi Cục thuế xin điều chỉnh tỷ lệ thu nhập chịu thuế của hai quý cuối năm, Cục thuế Đồng Nai đã có công văn số 3592/CT-KK&KTT ngày 4/11/2008 trả lời. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn tại nội dung công văn 3592/CT-KK&KTT.

Tổng cục Thuế trả lời cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC;
- Ban CS, PC;
- Lưu: VT, HT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4868/TCT-HT về việc kê khai tờ khai thuế TNDN tạm tính do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.458

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113