Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 482/BXD-ĐMDN góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 482/BXD-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 25/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 482/BXD-ĐMDN
V/v Góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản số 1245/BKH-QLKTTW ngày 01/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Xây dựng tham gia góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ (Dưới đây gọi tắt là Nghị định 139) hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có một số ý kiến như sau:

1. Việc bổ sung, sửa đổi Nghị định 139 theo những nội dung đã đề cập trong dự thảo là thiết thực nhằm góp phần hơn nữa vào việc thực hiện thành công Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu lực của Luật Doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi hoạt động của các loại hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, trong đó có các Ban Quản lý dự án sang hoạt động theo Luật này, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu để làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan dưới đây.

2. Một số nội dung đề nghị làm rõ, sửa đổi, bổ sung:

2.1. Điểm b,c, Khoản 15, Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định điều kiện một Công ty được coi là Công ty mẹ của Công ty khác khi “Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty đó”, hoặc khi “Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó”. Về vấn đề này, đề nghị quy định rõ nội dung quản lý, giám sát và việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ đối với các Công ty con khi một Công ty được coi là Công ty mẹ trong 02 trường hợp này.

2.2. Đề nghị hướng dẫn, bổ sung các quy định về thủ tục, nội dung việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của các Công ty cổ phần có nhu cầu chuyển đổi.

2.3. Bổ sung quy định cách đặt tên các Công ty mẹ là Tổng công ty, Tập đoàn sở hữu 100% vốn nhà nước sau khi chuyển thành Công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty cổ phần.

2.4. Bổ sung hướng dẫn việc tham gia liên kết của các Công ty cổ phần. Công ty TNHH để hình thành Nhóm Công ty hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.

2.5. Bổ sung các quy định: tổ chức là chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên; cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty TNHH một thành viên được chuyển đổi từ các Công ty nhà nước là các Công ty mẹ Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, các đơn vị sự nghiệp; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) và mối quan hệ giữa Hội đồng thành viên Tập đoàn với các Tổng công ty, Công ty do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ theo các phương thức quản lý điều hành quy định tại Điều 13, Điều 15 Nghị định 101/2009/NĐ-CP ngày 05/11/2009 của Chính phủ về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý Tập đoàn kinh tế nhà nước.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Chính phủ trước khi ban hành Nghị định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, ĐMDN, PC-AV (10)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 482/BXD-ĐMDN góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.670

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56