Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 479/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 479/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 11/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 479/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc TCT Công nghiệp Xi măng VN

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (các Tờ trình: số 1851/XMVN-HĐTV ngày 02 tháng 11 năm 2011, số 077/XMVN-TC&NNL ngày 02 tháng 02 năm 2012 và số 0222/XMVN-HĐTV ngày 23 tháng 02 năm 2012), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 16228/BTC-TCDN ngày 29 tháng 11 năm 2011), Xây dựng (công văn số 2183/BXD-ĐMDN ngày 16 tháng 12 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9133/BKHĐT-PTDN ngày 30 tháng 12 năm 2011) về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam giai đoạn 2012-2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ, bao gồm cả 03 công ty con TNHH một thành viên: Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Xi măng Vicem Hải Phòng, Xi măng Vicem Tam Điệp.

2. Thực hiện việc thoái vốn:

a) Bán bớt phần vốn Nhà nước tại 05 Công ty cổ phần:

+ Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch;

+ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

+ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;

+ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;

+ Công ty cổ phần Bao bì Xi măng Hà Tiên.

b) Bán toàn bộ vốn Nhà nước tại 03 Công ty cổ phần:

+ Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú-Kratie;

+ Công ty cổ phần Cao su Đồng Nai-Kratie;

+ Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

3. Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam hoàn thiện hồ sơ nâng cấp Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng thành Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Vicem trực thuộc Viện Công nghệ xi măng Vicem, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

4. Số tiền thu được từ cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam được quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành.

5. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam có trách nhiệm: Thực hiện việc cổ phần hóa Tổng công ty và nâng cấp Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng thành Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Vicem theo đúng quy định hiện hành; Thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện Tổng công ty cần giữ cổ phần chi phối./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 479/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.687

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58