Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 46/XNK-CN về mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất và nội địa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 46/XNK-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Phan Thị Diệu Hà
Ngày ban hành: 14/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/XNK-CN
V/v mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất và nội địa

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Nissei Plastic Việt Nam
(P3A03, 8A Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q.1, TP HCM)

 

Trả lời công văn số 08/NS-VN ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Công ty TNHH Nissei Plastic Việt Nam về việc bán hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu do Công ty nhập khẩu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chế xuất (doanh nghiệp FDI chế xuất) và bán ra nước ngoài, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

1- Trường hợp Công ty bán hàng hóa nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất:

Hoạt động bán hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu của Công ty TNHH Nissei Plastic Việt Nam cho doanh nghiệp chế xuất nhằm mục đích đầu tư sản xuất, thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị; làm nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm… để triển khai dự án đầu tư của chính doanh nghiệp chế xuất thuộc phạm vi điều chỉnh về quan hệ mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp FDI chế xuất và nội địa thực hiện theo quy định tại điểm 6 mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Theo đó, khi Công ty TNHH Nissei Plastic Việt Nam bán hàng hóa có nguồn gốc sản xuất tại nước ngoài (do chính Công ty nhập khẩu hoặc mua lại từ doanh nghiệp khác) cho doanh nghiệp FDI chế xuất nhằm mục đích nêu trên thuộc phạm vi điều chỉnh thực hiện quyền phân phối.

2- Trường hợp Công ty bán hàng hóa nhập khẩu ra nước ngoài:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, "quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu".

Đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa do chính doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu, Bộ Công Thương đang trao đổi ý kiến với các Bộ liên quan và sẽ có hướng dẫn Công ty thực hiện.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- TCHQ;
- Cục HQ TP HCM;
- Lưu: VT, XNK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 46/XNK-CN về mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất và nội địa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.457

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100