Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 459/QLCL-CL1 về danh sách cơ sở được công nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và được phép chế biến thủy sản xuất khẩu vào thị trường do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 459/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 29/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/QLCL-CL1
V/v danh sách các cơ sở được công nhận đủ điều kiện ATTP và được phép chế biến thủy sản xuất khẩu vào các thị trường

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan các tỉnh/thành phố.

 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trân trọng thông báo tới Tổng cục Hải quan/Hải quan các tỉnh thành phố:

1. Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản được công nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và được phép chế biến thủy sản xuất khẩu vào các thị trường có yêu cầu chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cập nhật đến ngày 29/3/2012 (Chi tiết xem tại Phụ lục gửi kèm).

2. Danh sách này được đăng tải trên Website của Cục tại địa chỉ http://www.nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-phong-kiem-nghiem/doanh-nghiep/doanh-nghiep-che-bien-thuy-san-viet-nam.

Xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác từ quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Cơ quan Chất lượng Nam bộ, Trung bộ;
- Các Trung tâm CL vùng (để phổ biến tới các DN);
- Các Doanh nghiệp có tên trong Phụ lục;
- Lưu VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 459/QLCL-CL1 về danh sách cơ sở được công nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và được phép chế biến thủy sản xuất khẩu vào thị trường do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.117

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211