Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4583/TCT-HT về việc chính sách thuế liên quan đến hạch toán chi phí tiền lương tháng 13 và chuyển lỗ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4583/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4583/TCT-HT
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: DNTN Song Hoa

Trả lời công văn 004/CV-SH ngày 28/10/2008 của Công ty Song Hoa về chính sách thuế liên quan đến hạch toán chi phí tiền lương tháng 13 và chuyển lỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về tiền lương tháng 13.

Điểm 3.1.b, mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế quy định: “Đối với cơ sở kinh doanh khác: Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể”.

Trường hợp DNTN Song Hoa thực tế có chi tiền lương tháng thứ 13 cho người lao động và khoản chi tiền lương này được quy định cụ thể (bao gồm mức tiền và các điều kiện được hưởng) tại Hợp đồng lao động hoặc Thỏa ước lao động tập thể, được sự đồng ý của Hội đồng quản trị và được tính toán hợp lý (gắn liền và phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị) thì được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định chịu thuế TNDN.

2. Về chuyển lỗ.

Điểm 8, mục III, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 quy định: “Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Cơ sở kinh doanh khi phát sinh lỗ phải có kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế. Cơ sở kinh doanh không được chuyển lỗ nếu không đăng ký với cơ quan thuế hoặc chuyển lỗ ngoài kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký với cơ quan thuế.”

Trường hợp DNTN Song Hoa sau khi được cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế có phát sinh tăng thêm thu nhập chịu thuế so với số liệu tự kê khai của Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp chỉ được chuyển lỗ theo số liệu tự kê khai trên tờ khai quyết toán thuế của Doanh nghiệp và theo kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký với cơ quan thuế. Số lỗ còn lại được tiếp tục chuyển lỗ sang các năm sau trong thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế HN;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC;
- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4583/TCT-HT về việc chính sách thuế liên quan đến hạch toán chi phí tiền lương tháng 13 và chuyển lỗ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.047

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157