Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 439/VPCP-ĐMDN ngày 30/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đối với doanh nghiệp cơ cấu lại để chuyển đổi sở hữu

Số hiệu: 439/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Minh Thông
Ngày ban hành: 30/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 439/VPCP-ĐMDN
V/v thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đối với doanh nghiệp cơ cấu lại để chuyển đổi sở hữu

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3898/BNN-TCCB ngày 22 tháng 12 năm 2003 về việc thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ở các công ty đường cơ cấu lại tài chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cơ cấu lại tài chính để chuyển đổi sở hữu, nếu có lao động dôi dư đều được giải quyết theo đúng chính sách quy định trong Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 200 của Chính phủ.

2. Trong quá trình cơ cấu tại các doanh nghiệp nhà nước của ngành nông nghiệp trong đó có các công ty mía đường, do thời gian phải kéo dài, nếu có lao động dôi dư có nhu cầu giải quyết ngay chế độ để ổn định đời sống, thì được giải quyết theo đúng chính sách quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 439/VPCP-ĐMDN ngày 30/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đối với doanh nghiệp cơ cấu lại để chuyển đổi sở hữu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.189
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132