Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4375/VPCP-QHQT xử lý vi phạm tại Công ty liên doanh Du lịch và giải trí quốc tế Silvershore - Hoàng Đạt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4375/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 24/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4375/VPCP-QHQT
V/v xử lý vi phạm tại CTLD Du lịch và giải trí quốc tế Silvershore - Hoàng Đạt

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Công thương, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 103/BKH-ĐTNN ngày 17 tháng 5 năm 2010), ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (công văn số 3308/UBND-TH ngày 04 tháng 6 năm 2010), về việc xử lý các sai phạm liên quan đến hoạt động của Công ty liên doanh TNHH Du lịch và giải trí đặc biệt Silvershore - Hoàng Đạt, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng:

- Nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về quản lý nhà nước đối với những sai phạm xảy ra trong hoạt động kinh doanh của Công ty liên doanh (CTLD) Du lịch và giải trí quốc tế Silvershore - Hoàng Đạt.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hữu quan trong việc chỉ đạo, giám sát CTLD khắc phục những sai phạm đã được nêu tại báo cáo nói trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Chỉ đạo CTLD tạm dừng hoạt động kinh doanh khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài đến khi đã bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 101/BKH-ĐTNN ngày 17 tháng 5 năm 2010 gửi UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Các Bộ, ngành hữu quan (Tài chính, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ngoại giao), theo chức năng quản lý nhà nước được giao, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục xem xét, xử lý những vấn đề cần được chấn chỉnh đối với hoạt động kinh doanh của CTLD đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên, bảo đảm hoạt động của CTLD tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, NC, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4375/VPCP-QHQT xử lý vi phạm tại Công ty liên doanh Du lịch và giải trí quốc tế Silvershore - Hoàng Đạt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.088
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144