Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 436/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 436/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 04/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 436/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (các công văn số 293/TTr-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2012 và số 1106/UBND-ĐMDN ngày 09 tháng 3 năm 2012) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 2556/BTC-TCDN ngày 28 tháng 02 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 998/BKHĐT-PTDN ngày 27 tháng 02 năm 2012), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 357/LĐTBXH-LĐTL ngày 16 tháng 02 năm 2012) về phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

- Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng.

- Các công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp: Đơn Dương, Tam Hiệp, Bảo Thuận, Di Linh, Bảo Lâm, Lộc Bắc, Đạ Huoai, Đạ Tẻh.

2. Cổ phần hóa:

a) Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng.

- Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đô thị thành phố Đà Lạt.

- Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Xây dựng đường bộ I Lâm Đồng.

- Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Xây dựng đường bộ II Lâm Đồng.

b) Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần:

Công ty Du lịch Lâm Đồng.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, ĐP, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b). N 30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 436/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.363

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253