Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4342/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 04/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4342/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Đầu tư nâng cao năng lực hoạt động cho các Trung tâm giới thiệu việc làm

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2006

 

Kính gửi : Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và góp phần thiết thực tăng cường năng lực hoạt động cho các Trung tâm giới thiệu việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị quý Ủy ban chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan của địa phương thực hiện một số nội dung liên quan đến đầu tư phát triển các Trung tâm giới thiệu việc làm như sau:

1. Rà soát, xây dựng và phê duyệt quy hoạch hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn:

Các tỉnh, thành phố sớm hoàn thành việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 theo các quy định tại Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định Điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP làm căn cứ đầu tư, phát triển Trung tâm giới thiệu việc làm.

2. Xây dựng Dự án đầu tư Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

Trên cơ sở Quy hoạch hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Dự án đầu tư cho Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở, với các nội dung sau:

a. Mục tiêu đầu tư:

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động, thông tin thị trường lao động cho Trung tâm giới thiệu việc làm; hình thành và phát triển sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm và các Điểm giao dịch việc làm vệ tinh đến các địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhằm thúc đẩy và phát triển các giao dịch trên thị trường lao động, cung cấp thông tin về lao động - việc làm cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu, tăng thêm cơ hội tiếp xúc, trao đổi trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động, các cơ sở đào tạo nghề, góp phần phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh, thành phố và trong cả nước.

b. Yêu cầu đối với dự án đầu tư:

 - Tập trung cho các nhiệm vụ tư vấn; giới thiệu việc làm và cung ứng lao động; thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động theo quy định tại Nghị định số 19/2005/NĐ-CP của Chính phủ; phát triển sàn giao dịch, ứng dụng tin học ở Trung tâm và tại các Điểm giao dịch đến huyện, cụm xã, khu công nghiệp… để tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động kịp thời, hiệu quả.

 - Đảm bảo đồng bộ để đáp ứng cho hoạt động của Trung tâm: Mở rộng đất đai theo chuẩn; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các hạng Mục công trình theo chức năng, nhiệm vụ, quy mô của Trung tâm; bổ sung thiết bị, phương tiện, ứng dụng tin học để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên đủ trình độ, năng lực theo chuẩn.

- Có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Trung tâm theo phương thức đặt hàng đối với các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động.

- Vốn đầu tư Trung tâm từ đa nguồn; trong đó xác định rõ: Nguồn từ ngân sách địa phương, nguồn hỗ trợ từ Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trên cơ sở Dự án đầu tư do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm định Dự án và ký Quyết định phê duyệt Dự án theo quy định của pháp luật. Quyết định phê duyệt kèm theo Dự án gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Hỗ trợ đầu tư từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về việc làm cho các Trung tâm:

a. Điều kiện hỗ trợ đầu tư:

 - Phải có Dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng.

 - Vốn đầu tư Dự án phải huy động đa nguồn, trong đó ngân sách địa phương đầu tư mở rộng đất, các hạng Mục xây dựng; tỉnh/thành phố đã bố trí kinh phí cho dự án và đang được triển khai.

 - Vốn hỗ trợ Trung ương chỉ đầu tư cho các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động; không hỗ trợ cho hoạt động dạy nghề.

b. Nội dung hỗ trợ đầu tư:

 - Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các hạng Mục công trình để tổ chức sàn giao dịch việc làm, thông tin thị trường lao động;

 - Trang bị, thiết bị, ứng dụng tin học phục vụ cho hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, hoạt động của sàn giao dịch việc làm;

 - Xây dựng và vận hành hệ thống mạng thông tin thị trường lao động; website về giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động;

 - Tập huấn nâng cao năng lực về các kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động cho cán bộ của Trung tâm.

 - Phải sử dụng đúng Mục đích, có hiệu quả và đứng mức vốn hỗ trợ. Trường hợp sử dụng không đúng Mục đích hoặc không hết vốn đã bố trí năm trước sẽ không tiếp tục hỗ trợ năm tiếp theo.

Để đảm bảo tiến độ đầu tư nâng cao năng lực hoạt động cho Trung tâm giới thiệu việc làm, đề nghị quý Ủy ban chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai, hoàn thành việc xây dựng, thẩm định về phê duyệt Quy hoạch hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn, Dự án đầu tư Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng thời bố trí đủ vốn theo dự án đã được duyệt làm căn cứ xem xét, hỗ trợ hàng năm.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Sở LĐTBXH;
- Lưu VT, LĐVL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Bạch Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4342/LĐTBXH-LĐVL ngày 04/12/2006 của Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội về việc Đầu tư nâng cao năng lực hoạt động cho các Trung tâm giới thiệu việc làm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.962

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!