Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4292/LĐTBXH-LĐTL về việc thời gian làm việc tính mua cổ phần với giá ưu đãi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4292/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 11/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4292/LĐTBXH-LĐTL
V/v Thời gian làm việc tính mua cổ phần với giá ưu đãi

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Trả lời công văn số 2057/CSVN-LĐTL ngày 13/10/2009 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về đề nghị hướng dẫn cách tính thời gian làm việc được mua cổ phần với giá ưu đãi, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định khoản 3, mục I Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 4/10/2007 thì người lao động được mua cổ phần ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 là người có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả những người đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp.

2. Theo quy định tại khoản 4, khoản 5, mục I Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên thì thời gian để tính mua cổ phần với giá ưu đãi là tổng thời gian làm việc thực tế trong khu vực nhà nước, được cộng dồn, không phụ thuộc vào loại hợp đồng lao động ký kết và vấn đề đóng bảo hiểm xã hội.

3. Đối với người lao động đã nghỉ hưu, sau đó ký hợp đồng lao động làm việc trong khu vực nhà nước thì thời gian làm việc theo hợp đồng lao động trong khu vực nhà nước sau khi nghỉ hưu được tính mua cổ phần với giá ưu đãi.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huân (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG  
Tống Thị Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4292/LĐTBXH-LĐTL về việc thời gian làm việc tính mua cổ phần với giá ưu đãi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.086
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237