Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4264/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 4264/TCHQ-KTTT
V/v phối hợp thu nợ thuế theo QĐ 1081

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2006

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Kim Thái Anh;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 04/8/CV.ĐTT.TCHQ ngày 24/8/2006 của Công ty TNHH Kim Thái Anh về việc xin chuyển số thuế được hoàn từ nội địa để trả cho số còn nợ thuế nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn đơn vị thực hiện như sau:

Nếu Công ty TNHH Kim Thái Anh thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, thì trong hồ sơ xin hoàn thuế đề nghị Công ty nêu rõ số thuế GTGT được hoàn đề nghị chuyển vào nộp thuế cho tờ khai 1543/NKDO/KV3 ngày 26/8/2005 Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn khu vực III - Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh để nộp thuế (chi tiết theo từng loại thuế còn nợ).

Căn cứ điểm 1.2 mục III công văn 1578/TCHQ-KTTT ngày 24/5/2004 hướng dẫn thi hành QĐ 1081/QĐ-BTC ngày 06/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành quy chế phối hợp công tác giữa hệ thống Thuế - Hải quan – Kho bạc trong quản lý thu thuế và các khoản thu NSNN; Căn cứ công văn đề nghị của doanh nghiệp gửi Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh và Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh đề nghị được hoàn trả vào số nợ thuế nhập khẩu tờ khai 1543/NKDO/KV3 ngày 26/8/2005; Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có thông báo với Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh số tiền Công ty còn được hoàn trả từ thuế nội địa; Trên cơ sở thông báo của Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh và công văn của Công ty, Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh lập lệnh thu ngân sách số tiền nhờ thu không vượt quá số thuế được hoàn do Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh thông báo, chi tiết theo sắc thuế, tài khoản địa bàn nơi Công ty còn nợ thuế, gửi Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh để phối hợp thu nợ thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Kim Thái Anh biết liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét xử lý theo thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4264/TCHQ-KTTT ngày 14/09/2006 về việc chuyển số thuế được hoàn từ nội địa để trả cho số còn nợ thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.188

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!