Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4195/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc cấp hóa đơn lẻ

Số hiệu: 4195/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4195/TCT-PCCS
V/v: vướng mắc về cấp hóa đơn lẻ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Công ty TNHH Pch Bulk Cargo Handling
 - Cục thuế tp. Hồ chí minh

Trả lời công văn ngày 11/08/2005 của Công ty TNHH PCH BULK CARGO HANDLING về việc vướng mắc về cấp hóa đơn lẻ; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Các đơn vị đang làm thủ tục giải thể, đã quyết toán trả lại hóa đơn GTGT, nhưng cơ quan thuế chưa kiểm tra quyết toán thuế và chưa đóng mã số thuế, nếu đơn vị có nhu cầu sử dụng hóa đơn để bán nốt số hàng hóa, tài sản còn lại thì cơ quan thuế xem xét bán hóa đơn quyển, sau khi sử dụng đơn vị phải quyết toán quyển hóa đơn mua thêm và phải kê khai bổ sung quyết toán thuế.

2/ Trường hợp đơn vị đã giải thể, cơ quan thuế đã kiểm tra quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì được cấp hóa đơn lẻ, hóa đơn cấp lẻ là loại hóa đơn bán hàng thông thường.

Trường hợp Công ty TNHH PCH BULK CARGO HANDLING đã nộp thuế GTGT khi thanh lý thiết bị, đã quyết toán và nộp lại hóa đơn, nhưng chưa quyết toán thuế do giải thể thì Cục thuế được bán hóa đơn quyển để Công ty bán thanh lý tài sản và Công ty phải quyết toán thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4195/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc cấp hóa đơn lẻ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.996
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134