Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3664/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3664/TCT-PCCS
V/v: vướng mắc về cấp hóa đơn lẻ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 9442/CT-AC ngày 11/08/2005 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc về cấp hóa đơn lẻ; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ điểm 1.1, mục II Quy trình nghiệp vụ in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn ban hành kèm theo Quyết định số 1126 TCT/QĐ/AC ngày 12/07/2001 của Tổng cục Thuế thì Cục trưởng Cục Thuế TP. HCM có thể xem xét, quyết định bán quyển hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn tự in đặc thù, nhưng có phát sinh hoạt động khác như: thanh lý tài sản, cho thuê mặt bằng… Cục thuế có trách nhiệm mở sổ sách kế toán theo dõi, hướng dẫn đơn vị quản lý và thanh quyết toán hóa đơn quyển theo quy định.

2/ Theo quy định tại điểm 2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn, trường hợp doanh nghiệp giải thể có bán tài sản hoặc kinh doanh không thường xuyên có nhu cầu hóa đơn thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ, hóa đơn cấp lẻ là loại hóa đơn bán hàng thông thường.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3664/TCT-PCCS ngày 17/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc về cấp hóa đơn lẻ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.816

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!