Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4193/VPCP-KTN về sản xuất, lắp ráp xe ô tô mini buýt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4193/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 18/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4193/VPCP-KTN
V/v sản xuất, lắp ráp xe ô tô mini buýt

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Công an, Tư pháp;
- Công ty cổ phần ô tô TMT.

 

Xét đề nghị của Công ty cổ phần ô tô TMT (tờ trình số 06/TT-TMT ngày 05 tháng 01 năm 2010); ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 603/BGTVT-ATGT ngày 28 tháng 01 năm 2010), Công Thương (công văn số 1616/BCT-CNNg ngày 09 tháng 02 năm 2010), Công an (công văn số 360/BCA-TC VII ngày 24 tháng 02 năm 2010) và Tài chính (công văn số 2133/BTC-CST ngày 11 tháng 02 năm 2010) về việc thí điểm Đề án sản xuất, lắp ráp xe ô tô mini buýt cửa mở đằng sau từ 8 chỗ đến 24 chỗ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần ô tô TMT thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Công ty cổ phần ô tô TMT và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, KGVX, NC;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4193/VPCP-KTN về sản xuất, lắp ráp xe ô tô mini buýt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


972
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235