Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4187/TCT-CS trả lời chính sách thuế về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4187/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 19/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4187/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 5569/CT-THNVDT ngày 10/9/2010 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 11924 TC/CST ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết chứng khoán đã hướng dẫn:

"Các tổ chức có chứng khoán được niêm yết lần đầu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện việc niêm yết.

Năm giảm thuế được xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời gian giảm thuế được tính liên tục kể từ kỳ tính thuế mà tổ chức có chứng khoán được niêm yết. Trường hợp thời gian giảm thuế của năm đầu chưa đủ 12 tháng do thời điểm niêm yết không xảy ra ngay từ đầu năm thì tổ chức niêm yết có quyền đăng ký với cơ quan thuế để tính thời gian giảm thuế trong kỳ tính thuế tiếp theo

Trường hợp tổ chức niêm yết vẫn đang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì thời gian hưởng ưu đãi do có chứng khoán được niêm yết được tính kể từ khi kết thúc thời hạn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp".

- Tại Điểm 2, công văn số 10997/BTC-CST ngày 08/9/2006 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN đối với niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán hướng dẫn: "2. Các tổ chức có chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán trước ngày 1/1/2007 tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo công văn số 11924 TC/CST ngày 20/10/2004 và công văn số 5248/TC-CST ngày 29/4/2005 cho thời gian còn lại".

- Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 13/11/2008 của Văn phòng Chính phủ: "Thủ tướng Chính phủ chấp thuận với biện pháp mà Bộ Tài chính đã thực hiện giam 50% số thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết chứng khoán trong thời gian 02 năm, kể từ khi có chứng khoán được niêm yết lần đầu trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn các năm 2004 - 2006".

Sau khi có thông báo của Thủ tướng chính Phủ, Tổng cục Thuế đã có công văn số 148/TCT-PC ngày 14/01/2010 bản photocopy kèm theo) trả lời cục thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện việc xác định nghĩa vụ thuế TNDN đối với các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2004-2006.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần cao su Hòa Bình đang được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN trong 02 năm (năm 2007 và năm 2008) theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ, Công ty có chứng khoán được niêm yết lần đầu là ngày 26/12/2006 và đã đăng ký với cơ quan thuế để tính thời gian giảm 50% thuế TNDN do có chứng khoán niêm yết lần đầu trong 02 năm là 2007 và 2008. Tổng hợp lại Công ty đã xác định được miễn thuế TNDN trong 02 năm (năm 2007, năm 2008) do vừa được giảm 50% thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN và vừa được giảm 50% thuế TNDN do có chứng khoán niêm yết lần đầu theo hướng dẫn tại công văn số 11924 TC/CST ngày 20/10/2004 và công văn số 10997/BTC-CST ngày 08/9/2006 của Bộ Tài chính thì không xem xét xử lý lại.

Trường hợp đơn vị đang thực hiện kiểm toán thì việc thực hiện các kết luật của Kiểm toán Nhà nước được quy định cụ thể tại Luật Kiểm toán Nhà nước số 37/2005/QH11 ngày 14/6/2005. Trong trường hợp cần thiết, theo quy định tại Điều 64, Luật Kiểm toán Nhà nước, đơn vị được kiểm toán có thể giải trình lại với cơ quan Kiểm toán đối với những vấn đề Kiểm toán Nhà nước đề nghị. Việc xem xét, giải quyết các kiến nghị nêu trong kết luận Kiểm toán thuộc phạm vi xử lý của Tổng Kiểm toán Nhà nước (Điều 18 Luật Kiểm toán Nhà nước).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4187/TCT-CS trả lời chính sách thuế về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.925
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123