Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4183/VPCP-KTTH về việc điều hành giá cước xe buýt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4183/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 22/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4183/VPCP-KTTH
V/v: điều hành giá cước xe buýt

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 6702/BTC-QLG ngày 12 tháng 5 năm 2009, ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 3750/BGTVT-VT ngày 08 tháng 6 năm 2009 về việc điều hành giá cước vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Tiếp tục điều hành giá cước vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo cơ chế thị trường theo quy định tại Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 để tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các quy định của Luật, trong đó có quy định về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi các quy định về quản lý giá cước vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phù hợp với quy định của Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn Luật.

4. Trong khi chưa ban hành, sửa đổi các văn bản nêu trên, các Bộ, địa phương tiếp tục điều hành giá cước vận tải xe buýt theo hướng:

a) Đối với các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong đô thị, khu công nghiệp do Nhà nước tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá cước vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt và mức trợ giá phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và ngân sách của địa phương;

b) Đối với các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt khác, không thuộc thẩm quyền định giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: thực hiện cơ chế giá thị trường, do doanh nghiệp quyết định. Các doanh nghiệp vận tải thực hiện kê khai và niêm yết giá cước theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, TKBT, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4183/VPCP-KTTH về việc điều hành giá cước xe buýt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.144

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123