Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4147/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 19/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4147/VPCP-ĐMDN
V/v VNPT trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng Công thương Việt Nam  

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (các công văn số: 99/KTTKTC-HĐQT ngày 24 tháng 4 năm 2009 và 1595/KTTKTC ngày 11 tháng 5 năm 2009) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 7455/BTC-TCDN ngày 26 tháng 5 năm 2009), Thông tin và Truyền thông (công văn số 1425/BTTTT-KHTC ngày 19 tháng 5 năm 2009) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 3565/NHNN-CNH ngày 19 tháng 5 năm 2009) về việc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng Công thương Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chưa đầu tư mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; khẩn trương rà soát, điều chỉnh việc Tập đoàn và Công ty Thông tin di động đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2009.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Thông tin & Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4147/VPCP-ĐMDN ngày 19/06/2009 về việc VNPT trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng Công thương Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.173

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!